Informace o stavu na Budějovické u DBK

Chceme vás informovat o vzniklé situaci na Budějovické.

 Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy nařídil:

– vyklizení pasáže okolo jižního vestibulu stanice metra Budějovická,

-vyklizení pochozí terasy nad touto stanicí,

-uzavřít vstup do stanice metra Budějovická (jižní vestibul).

Důvodem tohoto rozhodnutí jsou závady na technickém stavu terasy nad metrem, které by dle Magistrátu mohly ohrozit životy a zdraví osob.

Důvodem pro vyklizení části obchodů v DBK je potom to, že nosníky poškozené terasy jsou protaženy až do budovy DBK.

Vlastníku stavby bylo nařízeno odstranit závadový stav znemožňující bezpečné užívání do 90 dnů. Vlastníkem poškozené terasy je Hlavní město Praha.

Vzniklá situace nás velice mrzí zejména proto, že na zhoršující se technický stav terasy a pasáže u metra Magistrát mnoho let DBK upozorňuje.

Bohužel díky neuvěřitelné liknavosti úředníků a jimi najatých projektantů nedokázal Magistrát ani po 3 letech !!! od zahájení příprav  terasu opravit…..

Nyní se úřad – opět Magistrát, jen jiný odbor – rozhodl pro nejjednodušší řešení, a to že terasu uzavře.

Stali jsme se tak společně s vámi další obětí úřední zvůle. Poté co spadla Trojská lávka, magistrátní úředníci začali vydávat alibistická nařízení. Místo, aby začali urychleně odstraňovat závady, uzavírají pražské mosty a tento syndrom se projevil i u nás na Budějovické.

Proti uvedenému nařízení jsme okamžitě vznesli námitky, které ale byly zamítnuty. Připravujeme zároveň odvolání, které ale bohužel nemá odkladné účinky.

Podle sdělení odborníků by mohla být terasa ještě více podepřena provizorními stojkami. Potom by mohla dál splňovat svou funkci, alespoň provizorně a dočasně než bude zahájena její rekonstrukce. To je varianta řešení, o kterou DBK usiluje.

Budeme rádi, pokud se k nám přidáte nebo jakýmkoliv jiným způsobem dáte magistrátu najevo, že žádáte o neprodlené zprovoznění terasy pro veřejnost.

 

%d blogerům se to líbí: